Auteur: Jolanda van Hulst

DE AFSLUITER: ZITTARD 41-43

Het laatste aandachttrekkende agendapunt van deze raadsperiode was het bestemmingsplan Zittard 41-43. Een concept bestemmingsplan dat al jaren ter gemeentehuize lag. Kern van dit plan is dat de eigenaar van de op die plek bestaande boerencamping wil uitbreiden tot een volwaardige camping. Dit plan kon eerder niet ter stemming komen omdat in een oude nota […]

DE AFSCHIETER: AUTOLUWE ZONE

Bewoners uit de omgeving Burgermeester van Hoofflaan hadden deze laatste raadsvergadering het initiatiefvoorstel ”Autoluwe zone Burgermeester van Hoofflaan” op de agenda laten zetten. Het voorstel was om hier onderzoek naar te laten doen en, te zijner tijd, na dat onderzoek een ambtelijk voorstel ter stemming te laten komen. De coalitie ging er echter vol in. […]

Eind goed-al goed voor dossier KFC/Domino’s Pizza

Eerder schreven we hier al over; https://seniorenveldhoven.nl/dominos-pizza-en-kentucky-fried-chicken-naar-veldhoven/ Sinds de presentatie in januari 2020 waarbij de initiatiefnemers niet in gesprek wilde gaan met de aanwezigen hebben wij als SENIOREN VELDHOVEN de plannen kritisch bekeken. Natuurlijk, als men samenspraak bewust ontloopt staat men al bij voorbaat met 1-0 achter schreef ik toen. Maar goed, we moeten de […]

Terugblik op de algemene beschouwingen

In de voorbereiding van de algemene beschouwingen hebben we besloten om geen moties of amendementen in te dienen. Vorig jaar werd het merendeel van de moties en amendementen neergesabeld door de coalitie. Het zogenaamde 13-14 spook werd geboren. Dit najaar willen we onze energie steken in de verkiezingen en de burger van Veldhoven een goed […]

« Vorige pagina