Algemene beschouwingen

v.l.n.r.: Robert Tros, Jolanda van Hulst, Mark van Hulst, Gerrit Coppens, Elly de Greef

Dichtbij, écht betrouwbaar; ook in 2022.
Ons verhaal tijdens de algemene beschouwingen:

 

Geachte voorzitter, geachte leden van de raad, college en toehoorders in de burgerhal en thuis achter de buis.

Als eerste wil SENIOREN VELDHOVEN beginnen met een compliment uit te delen. Ja u hoort het goed een compliment omdat de financiën in onze ogen voldoende op orde zijn: de schulden dalen en de reserves stijgen. Goed voor elkaar dus.

Van horen zeggen heeft SENIOREN VELDHOVEN begrepen dat ook het sociale domein hier in Veldhoven een compliment verdient. Bij deze dus.

Maar dan nu dames en heren de andere kant van de medaille:

SENIOREN VELDHOVEN waren in de veronderstelling dat we samen, de raad, het college en de inwoners van Veldhoven, Veldhoven nog mooier zouden maken. Geen 13-14 stemmingen maar samen zoals ook de titel van het coalitie akkoord zou doet vermoeden: SAMEN.

SENIOREN VELDHOVEN heeft als ijkpunt de menselijke maat. Sociale cohesie is daarbij zeer belangrijk, cohesie is het samenspel van krachten die elkaar vinden, laat die krachten dan ook het werk doen en leg niet alles van boven af op, met andere woorden:

ga met de inwoners, onze burgers, in gesprek, zodat er niet 709 zienswijzen worden ingediend en 46 recht zaken niet gevoerd hoeven te worden tegen onze eigen inwoners. Wij vinden ook dat lokale initiatieven, indien uitvoerbaar, gehonoreerd zouden moeten worden.

 

Veldhoven viert haar eeuwfeest. We feliciteren de inwoners en ook onszelf. 100 jaar geleden waren we een kleine gemeente met veel ongeschoolde inwoners. Een top-down benadering was toen noodzakelijk. Nu zijn we een zelfbewuste gemeente met de nodige ideeën die we uit willen voeren.

Onze inwoners zijn inmiddels mondige burgers die mee willen en kunnen praten, mee willen denken, en mee willen doen. College pak die uitgestoken hand van de burger en ga samen op pad naar een mooier Veldhoven.

SENIOREN VELDHOVEN vindt namelijk dat je alles samen doet met je inwoners. Samen kijken of er een torenflat in de buurt gerealiseerd kan worden.

Samen met de inwoners kijken hoe de wijkgebouwen en wijkplatforms een nieuw leven kunnen krijgen, zodat de mensen elkaar weer weten te vinden.

Samen met de inwoners kijken naar wat voor een soort woningen er gebouwd moeten gaan worden. Hele dure appartementen of hele dure niet te betalen herenhuizen of liever sociale woningen of betaalbare levensbestendige woningen.

Samen met de inwoners een stip op de horizon zetten om aan te geven hoe Veldhoven er over 10, 20 of 30 jaar uit zou kunnen zien.

SENIOREN VELDHOVEN heeft weleens het idee dat wij, de raad, te weinig of niet op tijd die informatie krijgen om een goed oordeel te kunnen geven over alle stukken die wij onder ogen krijgen. Zoals b.v. de stukken van de nieuwe wegen en nieuwe plannen voor huizen of plannen om Domino’s en KFC te laten bouwen.

De dienstverlening van de ambtenaren meer afstemmen op de behoeften van de inwoners.

Dat er op dit moment te weinig handjes zijn hier op het gemeentehuis weet SENIOREN VELDHOVEN. Maar waar en hoeveel die handjes nodig zijn om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te maken weten we niet.

Helaas de mooie routekaart geeft alleen de eindbestemming aan. Halen we wel voldoende rendement uit de informatie voorziening, of zijn er te veel eilandjes? Zo vindt SENIOREN VELDHOVEN bijvoorbeeld dat er voor wat betreft de Peter Zuidlaan verwarrend wordt gecommuniceerd: financieel zou het wel doorgaan maar in de praktijk weer niet, in ieder geval volgens de programma begroting 2022. College wordt het niet hoog tijd om het schaamrood op de wangen te krijgen. Het is uitvoering van een besluitvorming van voor 2010

 

Het feit dat het telkens 13-14 is heeft ons doen besluiten om zelf maar één motie in te dienen. Wij zouden geen SENIOREN VELDHOVEN heten als wij het niet weer voor de vierde keer zouden proberen om een beleidsnota senioren in het leven te roepen. Wij zullen hier natuurlijk weer een motie voor indienen en SENIOREN VELDHOVEN hoopt dat er niet net zo als bij de vorige algemene beschouwingen de spreker hiervoor uitgelachen wordt en indien dit wel gebeurt reken ik erop dat de voorzitter deze keer wel zal ingrijpen.

Mocht het nu nog niet duidelijk zijn: SENIOREN VELDHOVEN wil graag meer samenwerking

Meer samenwerking raad en college;

Meer samenwerking gemeente en inwoners;

Meer samenwerking op alle gebied wat maar denkbaar is want alleen dan kunnen we bereiken dat de toekomst van Veldhoven, ondanks alle onzekerheden die op dit moment spelen, voor iedereen een succes wordt.

Dank u voor uw gewaardeerde aandacht.

Jolanda van Hulst, Fractievoorzitter SENIOREN VELDHOVEN