Verkiezingsprogramma 2022

Wij zijn:
SENIOREN VELDHOVEN. Ons doel is om de inwoners van Veldhoven een stem te geven.
De naam ‘’SENIOREN VELDHOVEN’’ is gekozen om extra aandacht te geven aan een groep die vaak vergeten wordt.

Onze deur staat altijd open. SENIOREN VELDHOVEN hecht waarde aan direct contact met de inwoners van Veldhoven. Dichtbij, écht betrouwbaar.

Wij staan voor:
Een open en benaderbare gemeente. Luisteren naar alle inwoners en het aanmoedigen van samenspraak. Kortom; geen stadse fratsen, maar dorpse leefbaarheid.

Onze visie voor 2022-2026:
Aandacht voor senioren

Er moet een basis zijn waarin rekening gehouden wordt met senioren wanneer er nieuwe onderwerpen of plannen op tafel komen. Hiervoor zien wij graag passend beleid binnen de gemeente.

Samenspraak
In een gemeente staan de inwoners centraal. Dat wil zeggen dat burgers inspraak hebben en er verbinding is binnen de buurten van Veldhoven. Elkaar kunnen vinden is enorm waardevol, voor zowel gemeente als inwoners.

Transparant en laagdrempelig
Een open en bereikbaar bestuur. Een gemeentehuis waar iedereen geholpen wordt, ook zonder afspraak. Plannen moeten samen gemaakt worden met de burgers, met open communicatie tussen gemeente, planmakers en omwonenden.

Leefbaarheid
Veel zaken dragen bij aan goede leefbaarheid. Zoals veilige en schone wegen, meer aandacht voor groenonderhoud en buitengebied, met maatwerk voor groenonderhoud. Maar ook meer blauw op straat, handhaving van de openbare orde is een voorwaarde voor leefbaarheid.

Voorzieningen
Ons mooie Veldhoven kent veel voorzieningen. Hier moet aandacht voor zijn! Zo hebben wij oog voor onder andere: sportvoorzieningen, educatie voor iedereen, en lokale winkelcentra. Maar ook versimpeling van afvalinzameling, dat is namelijk makkelijker voor de burger en zelfs kostenbesparend!

Woningen
Een belangrijk onderwerp van deze tijd, maar ook de komende jaren. Kijk naar de mogelijkheden! Bijvoorbeeld naar leegstand en hoe woongebieden momenteel gebruikt worden. Let bij nieuwe woningen op kwaliteit, duurzaamheid en een goede leefomgeving. Betrek burgers bij grote plannen en biedt senioren en starters de mogelijkheid op geschikte woningen.

 

Meer weten over waar wij voor staan? Klik hier voor het uitgebreide verkiezingsprogramma!