Auteur: Jolanda van Hulst

Coalitievorming; even iets rechtzetten

In de media lezen we helaas vaak dat SENIOREN VELDHOVEN zich heeft teruggetrokken uit de onderhandelingen over een nieuw College. Vaak wordt er als argument bijgehaald dat de belangrijke reden daartoe is dat we helaas terug gegaan zijn van drie naar twee zetels. Ook de woordvoerder van Hart van Veldhoven, Maarten Prinsen, is soms bron […]

DE AFSLUITER: ZITTARD 41-43

Het laatste aandachttrekkende agendapunt van deze raadsperiode was het bestemmingsplan Zittard 41-43. Een concept bestemmingsplan dat al jaren ter gemeentehuize lag. Kern van dit plan is dat de eigenaar van de op die plek bestaande boerencamping wil uitbreiden tot een volwaardige camping. Dit plan kon eerder niet ter stemming komen omdat in een oude nota […]

DE AFSCHIETER: AUTOLUWE ZONE

Bewoners uit de omgeving Burgermeester van Hoofflaan hadden deze laatste raadsvergadering het initiatiefvoorstel ”Autoluwe zone Burgermeester van Hoofflaan” op de agenda laten zetten. Het voorstel was om hier onderzoek naar te laten doen en, te zijner tijd, na dat onderzoek een ambtelijk voorstel ter stemming te laten komen. De coalitie ging er echter vol in. […]

Volgende pagina »