Terugblik op ASML-besluitvorming 

 Net voor de Kerst werd in de Raad besloten over de plannen van ASML. Een zwaar dossier. Aan de ene kant heb je als gemeenteraad van doen met een bedrijf dat terecht bekend staat als wereldspeler. Aan de andere kant zijn er de belangen van de omwonenden, voornamelijk bewoners Dreefbuurt, en ook de vraag waar willen we als Veldhoven naar toe komende decennia. 

Om te beginnen met ASML. Momenteel het enige bedrijf ter wereld dat machines kan maken die nodig zijn bij de chipproductie. Dan heb ik het uiteraard niet over de aardappelen die op mijn bedrijf groeien, maar over dat technologisch spul. De fabrieken die die chips produceren kunnen de vraag niet aan. De gezondheidszorg, de technologische industrie, de oorlog industrie maar ook alle apparatuur in je keuken. Overal komen chips voor. Bestel je als particulier of als bedrijf bepaalde spullen dan is de kans groot dat je te horen krijgt; voorlopig niet leverbaar wegens gebrek aan chips. Natuurlijk als ASML vandaag gaat bouwen dan is morgen dat tekort aan chips niet opgelost, maar dat er gebouwd moet gaan worden is duidelijk. 

Vanuit met name de Dreefbuurt ziet men een grote kolos aan gebouwen op zich afkomen. Uitzicht, leefbaarheid, schaduwwerking op de zonnepanelen (ook met chips gemaakt) en diverse legitieme argumenten waar men de raadsfracties mee bestookt. Uiteraard brengen diverse insprekers de argumenten ook tijdens de raadsvergadering in. 

Dan heb je het grote verband; waar willen we met Veldhoven naar toe. De ruimte die ASML claimt wordt nu voor een deel ingenomen door andere bedrijfjes die ook Veldhoven zijn. Hebben we een andere plek voor die bedrijfjes? Mensen die bij ASML werken komen vaak van ver. Die mensen moeten ook wonen, sporten en recreëren en hun kinderen moeten studeren. Hebben we daar ruimte voor en komen de bestaande structuren niet te veel onder druk te staan? Ook omdat veel van die mensen onze taal nog niet machtig zijn. Het verkeersprobleem is weer een ander aspect. 

Als fractie SENIOREN VELDHOVEN hebben we gemeend ASML de ruimte te geven om te bouwen. Wel hebben we met amendementen wat voorwaarden willen stellen. De zienswijzen (bezwaren) van de mensen uit de Dreefbuurt waren reëel. Ook ASML onderkende dat. Ze kwamen met een aantal tegemoetkomingen. Wat ons betreft en wat de Dreefbuurt betreft hadden ze verder mogen gaan. Het College was tevreden en zij gingen de Raad ontraden om voorwaarden te stellen. Onze amendementen werden niet gesteund en gingen dus van tafel. De Coalitie stelde nog wel een (E)motie op waar ze een paar dingen noemden, maar die kunnen opzij gelegd worden. Die hebben geen rechtskracht.  

Als Raad hebben we onze verantwoordelijkheid om tot een afgewogen besluit te komen. In een besluit stel je voorwaarden waar betrokkenen aan moeten voldoen. Die voorwaarden zijn voor geen van de partijen leuk, maar hopelijk het beste voor de langere termijn. Als Raad toon je dan bestuurskracht. Daar ben je ook door de inwoners voor aangesteld. Onze collega’s van GBV hadden in de vergadering ook goede argumenten. Uiteindelijk tekenden ze bij het kruisje. Dat noemen zij bestuurskracht, ze hadden echter angst voor herindeling zien we op hun site. We hopen als SENIOREN VELDHOVEN dat het College in het vervolgproces waakt dat de toezeggingen die ASML richting inwoners heeft gedaan ook waar worden gemaakt. En dat de coalitie niet de zwakke knieën van GBV overneemt. 

Tot slot; uiteraard wenst fractie SENIOREN VELDHOVEN ieder een goed 2023 toe. 

 

Gerrit Coppens

raadslid SENIOREN VELDHOVEN 

   

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *