Coalitievorming; even iets rechtzetten

In de media lezen we helaas vaak dat SENIOREN VELDHOVEN zich heeft teruggetrokken uit de onderhandelingen over een nieuw College. Vaak wordt er als argument bijgehaald dat de belangrijke reden daartoe is dat we helaas terug gegaan zijn van drie naar twee zetels. Ook de woordvoerder van Hart van Veldhoven, Maarten Prinsen, is soms bron van dit soort mededelingen. Wij begrijpen dat onze kiezers teleurgesteld zijn als ze dit soort berichten lezen. Graag vertellen we daarom nu het echte verhaal.

SENIOREN VELDHOVEN ziet voor de komende tijd enorme uitdagingen voor Veldhoven. Er staat bijvoorbeeld een enorme bouwopgave. In het verleden is al behoorlijk wat gebouwd. Echter is er tot nu toe weinig rekening gehouden met senioren of starters. Opgeleverde woningen/appartementen verkeren vaak in het dure segment. Ouderen die kleiner willen gaan wonen passen ervoor dat ze bij verkoop eigen huis nog een extra hypotheek moeten afsluiten om zich in een nieuwe locatie te vestigen. Er is een chronisch gebrek aan betaalbare huisvesting. Ook mensen die in hun vertrouwde omgeving willen blijven en bijvoorbeeld de bovenverdieping aan starters willen verhuren vinden de nodige beren op de weg. Woningsplitsing is met de huidige regelgeving bijna niet te doen. Een wethouder van SENIOREN VELDHOVEN zou aan deze thema’s richting kunnen geven. En uiteraard ook andere thema’s zouden getoetst moeten worden aan de wensen en behoeften van senioren.

Met de rechtsvoorgangers van Hart van Veldhoven hebben we de afgelopen vier jaar uitstekend samengewerkt. Ideeën over samenspraak, burgerparticipatie, zijn voor een belangrijk deel in mijn ‘vergaderschuur’ uitgewerkt. We hebben na de verkiezingen met vertegenwoordigers van Hart voor Veldhoven een constructief gesprek gehad. Daar kregen we de vraag of we mee wilden werken aan een coalitie zonder zelf een wethouder te leveren. In onze ogen is dat tekenen bij het kruisje zonder echt invloed op het beleid te hebben. Dan kiezen we inderdaad liever voor de oppositie en denken constructief mee. Goede voorstellen worden door ons gesteund, maar we komen ook met eigen voorstellen. Echter we hebben in dat gesprek aan gegeven dat we wel willen deelnemen aan de coalitie, maar dan met een (parttime) wethouder uit de gelederen van SENIOREN VELDHOVEN. Die kan mede richting geven aan de hierboven, voor ons, belangrijke thema’s.

Gerrit Coppens, namens SENIOREN VELDHOVEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *