Terugblik op de algemene beschouwingen

In de voorbereiding van de algemene beschouwingen hebben we besloten om geen moties of amendementen in te dienen.
Vorig jaar werd het merendeel van de moties en amendementen neergesabeld door de coalitie. Het zogenaamde 13-14 spook werd geboren. Dit najaar willen we onze energie steken in de verkiezingen en de burger van Veldhoven een goed alternatief bieden als men in maart in het stemhokje staat. 13-14 verhoudingen leveren enkel negatieve energie op. Ook het CDA zat blijkbaar zo in hun vel, ook zij dienden geen voorstellen in. Gezien er ook dit jaar meerdere malen 12-14 voorbijkwam (heer Wijnands was afwezig) een verstandige keuze.

Een belangrijk discussiepunt was het voorstel van het College om voor 23 fte nieuwe medewerkers aan te trekken. Als SENIOREN VELDHOVEN steunen we dit voorstel. Ook wij horen van de burgers dat de gemeente op vragen vaak laat en soms te laat antwoord geeft. Mensen die zich aan het zorgloket melden moeten geholpen worden en niet weken in de wacht staan. Mensen en bedrijven die een vergunning aanvragen willen duidelijkheid en niet weken wachten.

Als we een mooi Veldhoven willen houden dan hangt er een prijskaartje aan. Niet enkel om de bovengenoemde nieuwe medewerkers te betalen, maar ook de Bibliotheek en de Muziekschool moeten blijven draaien. We hebben een rijk verenigingsleven. Dat moeten we koesteren en niet wegbezuinigingen. En mensen willen wonen in een mooie omgeving zonder rommel en onkruiden.

Er was daarom een voorstel om de OZB te verhogen. Schrikken voor de Veldhovenaren. De huizenprijzen stijgen hard en dan ook nog de belasting omhoog zal men denken. Echter de OZB werkt dusdanig dat als de huizenprijzen hard stijgen het percentage OZB flink daalt. Dus heel simpel; als de gemeentelijke opbrengst 2% hoger moet zijn als vorig jaar en de huizenprijs gemiddeld 10 gestegen is daalt het tarief met 8%. (Dit betreft het ‘gemiddelde’ huis, individueel ligt dat anders; afhankelijk van taxatie). Wij hebben derhalve dit voorstel gesteund. Wij willen er zijn voor de burger en hem niet met lege handen laten staan als hij/zij bij het gemeentehuis aanklopt.

Gerrit Coppens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *