Slot-Oost; niet eind goed-al goed.

Slot-Oost is ook een dossier dat al jaren speelt en waar veel conceptplannen op zijn los gelaten. Uiteindelijk is men hier aan de slag gegaan met een projectontwikkelaar die aanvankelijk elders in Veldhoven een toren zou bouwen. Die toren is weggestemd en ter compensatie, het bedrijf had al kosten in die toren geïnvesteerd, is men in dit hoekje Zeelst terecht gekomen.

Er is een mooi plan op papier getekend. Er waren wel bezwaren. Ontsluiting loopt via een woonstraat. Met name in de bouwfase geeft dat overlast. Dagelijks betonwagens voor je deur. Je wordt er niet blij van. Desalniettemin er was weinig discussie in de Raad. Misschien speelde het late tijdstip ook een rol voor sommige fracties. Het was rond 23.00u toen dit punt besproken werd. Het plan werd bijna unaniem aangenomen. Enkel wij als fractie SENIOREN VELDHOVEN stemden tegen.

Niet dat wij tegen bouwen zijn. Er is een groot tekort aan betaalbare seniorenwoningen. Sociale koop en huur, starterswoningen. Wij juichen bouwen toe, ook op die plek. Echter in de plannen is ruimte gereserveerd voor 59 woningen. De eerder geplande groene long wordt geofferd. Een deel van de geluidswal langs de Heerbaan wordt geofferd en men woont dadelijk op de lip van een benzinestation.

In een stemverklaring heb ik aangegeven dat wij nu tegen stemmen, maar met een plan van circa 50 woningen voor gestemd zouden hebben. Iets meer groen, geluidswal in tact laten. Wij zijn voor een leefbare wijk.

Gerrit Coppens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *