DE AFSLUITER: ZITTARD 41-43

Het laatste aandachttrekkende agendapunt van deze raadsperiode was het bestemmingsplan Zittard 41-43. Een concept bestemmingsplan dat al jaren ter gemeentehuize lag. Kern van dit plan is dat de eigenaar van de op die plek bestaande boerencamping wil uitbreiden tot een volwaardige camping. Dit plan kon eerder niet ter stemming komen omdat in een oude nota besloten was dat er in Veldhoven ruimte was voor slechts twee volwaardige campings met daarnaast enkele boerencampings. Inmiddels is er een andere campingmarkt en bovengenoemde oude nota zal met komende omgevingswetgeving toch in een ander daglicht geplaatst worden, dus reden genoeg om dit mooie plan naar de Raad te brengen. In diverse zienswijzen wordt gereageerd. Opmerkingen die veelvuldig genoemd worden zijn mogelijke overlast horeca, de huidige permanente bewoning arbeidsmigranten en verkeersveiligheid smalle straatje Zittard. In het overleg met buren is besloten de horeca naar achteren te verschuiven en een stuk kleiner in te plannen dan in het oorspronkelijke plan. De verwachting is dat overlast voor omwonenden daardoor minimaal is. Bij eventuele klachten zal handhavend opgetreden worden. Dat geld ook voor permanente bewoning. Tenminste, die toezegging deed de wethouder. Ten aanzien van de verkeersveiligheid hebben we als SENIOREN VELDHOVEN een motie ingediend. Die motie heeft het helaas niet gehaald. Twee collega-raadsleden van GBV en PvdA zeiden regelmatig daar te wandelen en hadden daar nog nooit verkeer gezien. Nachtwandelaars naar ik vermoed. Ik kom ook regelmatig aldaar en de dag na stemming telde ik in een kwartier tijd: een minitractor, twee voetgangers, zes wielrijders en acht auto’s. Gisteren vertelde een buurtbewoonster dat zij op een ander moment 20 auto’s in een kwartier geteld had. Andere voertuigen had ze niet geteld, waren er denk ik wel. Beide ‘nachtwandelaars’ had ze uiteraard nog nooit gezien. Jammer van de afgestemde motie, het is een mooi plan. We hebben derhalve ingestemd. Wel zullen we de ontwikkelingen rond handhaving horeca en arbeidsmigranten kritisch blijven volgen, mits we daartoe van u na de verkiezingen de kans krijgen.

Gerrit Coppens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *