Senioren Veldhoven

Lokale politieke partij

Actueel Nieuws

LAATSTE NIEUWS:

 

SENIOREN VELDHOVEN op bezoek bij het Waterschap

Op de eerste plaats zult U zich afvragen, wat is het Waterschap en wat doet het Waterschap. Zoals U weet is Nederland ingedeeld in provincies die een aantal regionale taken hebben. De plaatselijke taken liggen bij gemeentes en waterschappen. Waterschappen zijn bevoegd over alles wat met oppervlaktewater te maken heeft. Gemeentes over de rest. In de staatsrechtelijke pikorde staat een Waterschap gelijk met een Gemeente. Zij hebben ook een gekozen raad, volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Ze hebben een Dagelijks  Bestuur, vergelijkbaar met wethouders en een Watergraaf vergelijkbaar met een Burgemeester. In onze regio kennen we waterschap de Dommel. Dit Waterschap had 8 oktober gemeenteraadsleden en wethouders uit hun werkgebied uitgenodigd voor overleg. Namens Veldhoven mocht ik aanwezig zijn samen met Fred Knoops (VVD) en wethouder Jeroen Rooijakkers. De bekende tv-weerman Gerrit Hiemstra was aanwezig als gespreksleider tevens inleider.

Voorheen was het werk van het waterschap voornamelijk zichtbaar in het buitengebied. Ze zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van riviertjes zoals Gender en Run. Ook van grotere gegraven sloten doen zij zelf onderhoud. Kleinere sloten zijn in onderhoud bij Gemeentes en particuliere eigenaars. Wel is toezicht door waterschap en desnoods delen ze boetes uit. Verder is een waterschap verantwoordelijk voor rioolzuivering. En in andere delen van Nederland ook dijkbewaking.

Er is nu sprake van opwarming van de aarde. Tijdens de presentatie kwam naar voren dat als niet per direct gestopt wordt met fossiele brandstoffen we over een aantal jaren hier in Brabant een Zuid-Frans klimaat zouden hebben. Spanje is tegen die tijd woestijn. In het verleden heeft waterschap veel beekjes gekanaliseerd. Vlug overtollig water afvoeren was toen het devies. Nu vinden we het belangrijker, onder meer vanwege de opwarming, dat water in het gebied blijft. Beekjes moeten weer gaan meanderen. Overloopgebieden worden aan gewezen. Vaak op grond van waterschap, maar ook weilanden en gemeentelijke gronden worden daarvoor aangewezen. Op dat moment hebben gemeentes en waterschappen elkaar nodig. Soms moet waterschapbeleid in een gemeentelijk bestemmingsplan vastgelegd worden. In situaties dat na hevige regenbuien straten onderlopen is dat in de eerste plaats zorg van de gemeente. Gemeente is verantwoordelijk voor riool. Echter als een riool het niet kan verwerken moeten mogelijk in nieuwe wijken vennetjes als opslag aangelegd worden. Hier kan de gemeente de expertise van een waterschap weer gebruiken. Al met al zijn er in toekomst uitdagingen waarbij gemeente en waterschap samen op moeten trekken. Als SENIOREN VELDHOVEN houden we voor U ook bij dit soort thema’s vinger  aan de pols

Gerrit Coppens 

 

Tweets

Copyright © 2019 Senioren Veldhoven