VUURWERK, PUNT VAN DISCUSSIE

In de onlangs gehouden oordeelsvormende raadsvergadering was vuurwerk het meest tijdrovende agendapunt. Vuurwerk met de jaarwisseling geeft bij vele tegenstrijdige gevoelens. Het is mooi om te zien. Het is een aanslag op de duurzaamheid; fijnstof. Het geeft een saamhorigheidsgevoel. Het kost bakken vol geld die op een andere betere manier te besteden zijn. Uiteraard is deze lijst door voor en tegenstanders nog een stuk langer te maken. Ook binnen onze fractie zijn en voor tegenstanders. Vuurwerk is een gevoel en niet aan een politieke kleur op te hangen.

College had een stuk voorbereid waarin grofweg vier alternatieven genoemd werden. -Doorgaan op de huidige weg. -Algeheel verbod. -Vuurwerkvrije zones. -Centrale vuurwerkshow. Onze fractie heeft er voor de langere termijn nog een vijfde alternatief genoemd. Enkele vuurwerkshows verdeeld over de wijken. Centrale vuurwerkshow is niet echt een optie. Vanwege corona beperkingen zal het daar ook te druk zijn, Met kleine shows in de kernen doen we recht aan het saamhorigheidsgevoel in de wijk en geven we rust in de huizen waar ook dieren wonen. Belangrijk is dat een vuurwerkshow professionele begeleiding kent  en we hopen daarmee hand- en oogletsel te voorkomen.

In de praktijk hebben we nu te maken dat de verkooppunten hun vuurwerk al besteld hebben en die bedrijven flinke schade zouden hebben als we nu een streep door vuurwerkgebruik komende jaarwisseling zouden zetten. Het instellen van vuurwerkvrije zones lijkt daarom voor komende jaarwisseling het hoogst haalbare.

Dat neemt niet weg dat onze grootste zorg het illegale vuurwerk is dat je vanaf begin december al hoort knallen. Het vlees is soms zwak wordt wel eens gezegd. We hopen dat de mensen wat dit betreft het gezonde verstand leren te gebruiken, al af dan niet geholpen door de gemeentelijk handhavers

Gerrit Coppens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *