Senioren Veldhoven: TERUGBLIK ALGEMENE BESCHOUWINGEN

In november hadden we de algemene beschouwingen. Het College presenteert dan de begroting voor 2021. De fracties kunnen middels amendementen en moties wijzigingsvoorstellen aanbrengen. Dit jaar waren deze algemene beschouwingen een beetje apart. Wegens de corona vergaderden we digitaal. Ieder thuis en of werkplek achter het schermpje. Afgezien wat technische storingen verliep de vergadering redelijk vlot en kunnen we dat betreft redelijk tevreden op de vergadering terug kijken.

Echter dat is het uiterlijk vertoon. De vergaderingen (twee avonden en hele dag) zelf lieten ons toch met een kater zitten. Die moet eerst weggespoeld worden eer je een terugblik gaat schrijven. Zoals gezegd diverse partijen dienden moties en amendementen in. Vaak worden deze voorstellen in de weken vooraf aan de algemene beschouwingen in de wandelgangen besproken en eventueel aangepast om een meerderheid te verkrijgen. Wegens de corona was dit soort overleg maar beperkt mogelijk. Of daar de oorzaak van de kater ligt?

Feit is dat de voorstellen die uit de koker van de coalitie kwamen aangenomen werden. Onze felicitaties. Goede voorstellen vanuit de coalitie konden ook op steun van de oppositie rekenen. Terecht natuurlijk, we zitten er allemaal om Veldhoven een beetje beter, een beetje leuker te maken. Echter de coalitie had onderling de kaarten geschut en had de wetenschap dat elk voorstel met minimaal 14 stemmen aangenomen zouden worden. Als er vanuit de oppositie vragen kwamen naar het hoe en waarom van een voorstel nam men amper de moeite om een antwoord te geven. Waarom zouden ze. Het voorstel is toch aangenomen met 14-13. Dat een zinnetje toevoegen/aanpassen tot een meerderheid van bijvoorbeeld 20-7 zou kunnen lijden vonden ze totaal niet interessant. Ze straalden arrogantie uit.

De meeste voorstellen vanuit oppositie werden heel simpel met 13-14 weggestemd. Als SENIOREN VELDHOVEN hadden we een voorstel om zonneweides te verbieden zolang er nog daken, parkeerterreinen etc voorhanden zijn. PvdA had een soortgelijk voorstel. Deze voorstellen, samengevoegd, werden uiteraard wel aangenomen

Helaas moest ik als waarnemend fractievoorzitter concluderen dat we er tijdens de algemene beschouwingen voor spek en bonen bijgezeten hebben

Gerrit Coppens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *