SAMENSPRAAK VAN DE WASSEN NEUS

Een plan om het gebied Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan te her ontwikkelen heeft de laatste raadsvergaderingen gedomineerd.

Het voormalige hoofdkantoor van de Rabobank en het ernaast gelegen postsorteercentrum staan al jaren leeg. Mooie plek tegen het City Centrum om woningen te bouwen die broodnodig zijn. Aanvankelijk zou ook de muziekschool bij dit project betrokken worden, maar dit ging gelukkig niet door. De vorige raad had in al haar wijsheid besloten om de Muziekschool te verhuizen naar de Bibliotheek. Gelukkig kwam men er tijdig achter dat de kosten voor die verhuizing duurder waren dan de eventuele opbrengsten. Mooie taak voor architecten en planmakers om de Muziekschool te integreren in het te ontwikkelen gebied.

Er worden plannen gemaakt, er komen maquettes op tafel met daarin een voor Veldhovense begrippen hoge toren van 9 bouwlagen en uiteindelijk komt er een plan op tafel. Een mooi woongebied met 4 appartementengebouwen; totaal 170 woningen. Het meest spectaculair een  woontoren van 38 meter en drie lagere gebouwen. Het plaatje op de site van projectontwikkelaar ziet er mooi uit.

Toen ging het mis. De buren roerden de trom, zoals ze het zelf noemden. Er kwamen veel zienswijzen. Schaduw en inkijk waren veel terugkerende opmerkingen. Totaal waren er 67 ingediende zienswijzen; een aantal door meerdere personen ondertekend. Pas na indiening van de bezwaren werden een aantal onderzoeken gedaan. Vreemd, waarom wordt een onderzoek naar gevolgen schaduw waar omgevingsgebouwen last van hebben niet vooraf aan het plan toegevoegd? Had mogelijk zienswijzen gescheeld.

Bij de Oordeelsvormende Raadsvergadering hadden belanghebbende de mogelijkheid om hun zienswijzen, bezwaren in de volksmond, mondeling toe te lichten. Hiervan werd veelvuldig gebruik gemaakt. Het was avondvullend. Besloten werd om na de insprekers de vergadering te schorsen en inhoudelijk de vergadering een week later te hervatten. Tijdens de inhoudelijke behandeling bleken oppositie en coalitie tegenover elkaar te staan. Twee weken later tijdens de Besluitvormende vergadering bleek dat steeds nog het geval. Ook deze vergadering eindigde met een schorsing omdat het middernachtelijk uur inmiddels gepasseerd was.

Over de noodzaak om woningen te bouwen was iedereen het grondig eens. Echter het plan was in beton gegoten. Een amendement dat we als Senioren Veldhoven samen met VSA, Lokaal Liberaal en Burgerpartij indienden werd afgeschoten. Ons plan behelsde vier gebouwen verdeeld over 7, 7, 4 en 4 woonlagen en ook 170 wooneenheden bevattend. Een groot deel van de bezwaarmakers zouden zich hierin kunnen vinden.

Waar ging het mis? Met de Samenspraak. College had gekozen voor de wettelijk minimale samenspraak. Deze uitgeklede vorm van samenspraak beperkt zich tot informeren. De mensen zijn geïnformeerd. We hebben datalijsten mogen ontvangen waarop gemeenten en/of projectontwikkelaar de mensen inzage in de plannen hebben gegeven. Sommige van de bijeenkomsten werden op huiskamerniveau georganiseerd. Dus met de informatieoverdracht zit het wel goed. Echter tijdens die informatiebijeenkomsten pasten geen kritische vragen. Dan was er de kans dat je de deur gewezen werd.

Samenspraak is in de ogen van SENIOREN VELDHOVEN een gesprek. In een gesprek luister je naar elkaars argumenten. En je kijkt hoe je de gezamenlijke stip op de horizon tot ieders tevredenheid kunt bereiken. 7-7-4-4 geeft ook die 170 appartementen die hard nodig zijn. College, gesteund door coalitie, kozen echter voor de monoloog. Wettelijk wordt dat als samenspraak beschouwd, in ons ogen is dat Samenspraak met een wassen neus

Gerrit Coppens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *