Rode kaart voor College B&W Veldhoven

Regelmatig wordt de Raad geconfronteerd met het feit dat besluiten van B&W in de pers verschijnen met financiële gevolgen waar de Raad nog goedkeuring aan moet geven.

Rode Kaart

Uiteraard kan de Raad dan toestemming onthouden, maar de vraag is of dat dan geen juridische gevolgen voor de gemeente heeft. Tijdens de oordeelsvormende vergadering werd gedebatteerd over de bouwversnelling. Raad werd gevraagd krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van het aannemen van extra menskracht. Besluitvorming vind plaats in de vergadering van februari. Echter de mensen zijn aangenomen en al aan het werk.

Gezien het thema prima zaak, maar procedureel onjuist. In het theoretische geval dat Raad in februari het krediet niet toekent moeten de mensen weer ontslagen worden. Gezien het feit dat Raad voor de zoveelste keer moet tekenen bij het kruisje heeft SENIOREN VELDHOVEN de symbolische Rode Kaart aan het College uitgereikt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *