HET PETERZUIDLAAN-DRAMA

Vanaf 2007, let wel 2007, loopt dit drama al. Toen is er het besluit genomen om de Peter Zuidlaan – Julianalaan open te stellen voor alle verkeer. Nu is het enkel een busverbinding. De wegen zijn ooit aangelegd om de kom van Zeelst te ontlasten. Nu is het een drukte van belang in de Broekweg. Een straat die nooit aangelegd is om hedendaagse verkeersstromen te verwerken. Kruisstraat is gelukkig iets breder, maar ook daar is het te druk. Jaar op jaar wisten achtereenvolgende colleges redenen te vinden om het project uit te stellen.

Bewoners die aan de betrokken straten wonen moedeloos achterlatend. Vorig jaar waren we voornemens een amendement in te dienen waarin het College de opdracht kreeg om aan de slag te gaan. Helaas kregen we signalen vanuit de coalitie dat ze dit amendement enkel zouden steunen als we er een motie van zouden maken.

Een amendement is dwingend, een motie vrijblijvender. Een aangenomen motie is daarentegen waardevoller dan een afgewezen amendement. We zijn overstag gegaan en de motie werd met glans aangenomen. Ik kan me voorstellen dat er in menig huishouden in Zeelst toen de fles ontkurkt is.

Nu zagen we helaas in de begroting dat de ontsluiting weer een jaartje uitgesteld wordt. Iets met financiën. Het kost geld, ja. Als de wegen in 2010 opengesteld  waren dan waren de kosten hoogstwaarschijnlijk de helft geweest. Waar zeuren we over. Vervolgens meld de wethouder dat het plan nog niet uitgevoerd kan worden want er zouden een paar stukjes grond nog niet in eigendom zijn. Een reden te meer om amendement aan te nemen. Dat geeft gemeente een titel om desnoods de grond te onteigenen. Maar nee, het door ons als SENIOREN VELDHOVEN ingediende amendement, door de complete oppositie mede ondertekend, werd met 14-13 afgewezen.

Maar er gloort hoop. Het zou me niets verbazen als de wethouder net voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 de schop in de grond zet. Daadkrachtige VVD en dat soort geneuzel. Hopelijk herinnert U zich dan wie nu de tegenstemmers waren

Gerrit Coppens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *