GEMEENTERADEN ZOEKEN ELKAAR OP

Veldhoven staat niet op zichzelf. We hebben ook buren; Eersel, Waalre en Eindhoven. En met die buren wordt samengewerkt. Veronderstel dat er niet samengewerkt wordt. Dan zou bij wijze van spreken onze Kempenbaan niet aansluiten op de Karel de Grotelaan in Eindhoven maar een stukje verderop eindigen. Dat schiet niet op. Gelukkig hebben we in onze gemeente goede ambtenaren die onder leiding van het College druk bezig zijn om dit soort misstanden te voorkomen. Enkel de thema’s waarbij samengewerkt wordt worden steeds complexer en er komen steeds meer van die thema’s.

Al die thema’s komen ook in de Raad terecht. Er is geld mee gemoeid en de Raad moet het budget vaststellen. Dat moet niet tekenen-bij-het-kruisje zijn. Je wilt ook de hoofdlijnen kunnen volgen. Details is uitwerking voor ambtenaren en College. De stip op de horizon wordt door de Raad gezet. Een van die samenwerkingen is de SGE, stedelijk gebied Eindhoven. Simpel gezegd; Eindhoven met buurgemeentes. Binnen die SGE is een qua samenstelling wisselende werkgroep van raadsleden, griffiemedewerkers en ambtelijke staf al een paar jaar aan het brainstormen hoe op raadsniveau de samenwerking en uitwisseling verbeterd kan worden. Vanuit Veldhoven neem ik al een tijdje aan dat overleg deel.

Vorig jaar zijn we uit elkaar gegaan met de aanbeveling aan de Raden om grensoverschrijdende thema’s in dezelfde week te bespreken. Zo blijven in de tijdslijn de klokken gelijk. Toen kwam corona en dat gaf de nodige onmogelijkheden tot goed overleg. Gisteravond, 14-9, kwamen we weer bij elkaar. Wat getallen die gepresenteerd werden; Gemeentes hebben gemiddeld 35 samenwerkingsverbanden. Veldhoven gaat richting 40. Bij de meeste gemeentes wordt meer dan 25% van het budget besteed aan die samenwerking. Dat maakt overleg met collega-raadsleden uit andere gemeentes enkel maar belangrijker. Het is goed om te weten hoe er bij de buren gedacht wordt. Daar kun je als Raad je voordeel mee doen. Uiteraard geldt dat voor je gesprekspartners ook. Conclusie en aanbeveling gisteravond was om in de toekomst meer met de fractiespecialisten uit diverse raden samen te komen (en of digitaal te overleggen) als er zich weer een specifiek thema zich aandiende.

Gerrit Coppens

Om een idee te geven in wat voor verband de Gemeente samenwerkt (ik noem ze uiteraard niet allemaal)

MRE: alle gemeentes uit Kempen, Peel en de eerder genoemde SGE

SGE: spreekt voor zich

ERGON bedrijven

GGZ

REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM; liggen archieven opgeslagen (stamboomonderzoek)

VEILIGHEIDSREGIO (vaak in nieuws nu in coronatijd)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *