Eindelijk kan er gebouwd worden aan de Dorpstraat 195-197

Het bestemmingsplan, waarbij het voormalige bedrijfsterrein van Brabant Water een woonbestemming krijgt werd gisteren, 15 juni 2020, uitvoerig in de oordeelsvormende raadsvergadering besproken. Het gaat nu door als hamerstuk naar de besluitvormende Raad. Gemeente, eigenaar van de grond, heeft het terrein verkocht aan een partij die er 8 woningen gaat realiseren. Gezien de woningbehoefte in Veldhoven kunnen we spreken van goed nieuws.

Tot zover echter het goede nieuws. Het terrein en de gebouwen staan al jaren leeg op tijdelijke gebruikers en anti kraak bewoning na. Op 23 november 2018 hebben we als SENIOREN VELDHOVEN al een artikel 42 brief naar het College gestuurd met als titel Kerkakkerstraat 150 (het andere adres van genoemd terrein) waarin we de vraag stelde in hoeverre dit leegstaande terrein gebruikt zou kunnen worden voor de ontwikkeling van woningen voor starters en senioren. Gemeente gaf in antwoord op 11 december 2018 aan in gesprek te zijn met een ontwikkelaar die er 8 woningen wilde bouwen. Dit plan lag dus nu op tafel.

Uiteraard hebben we voor gestemd. Aan woningen is een behoefte en de uitstraling aan de Dorpstraat wordt een stuk mooier. Wethouder refereerde aan het lint karakter van de Dorpstraat. Echter aan de Kerkakkerstraat kennen we ook het Marvildehof. Een intiem hofje. Aan deze zijde van het plan had een BrabantWater-hofje niet in negatieve zin opgevallen. In plaats van vier grote had men daar een tiental kleinere woningen kunnen realiseren.

Ik schreef dat het plan uitvoerig besproken is in de oordeelsvormende vergadering. Kwam niet door het plan. Wel lieten veel fracties weten dat ze daar graag meer sociale woningen gezien hadden. Er zijn in Veldhoven meer van deze mooie inbreidingslocaties. Hopelijk blijft College niet hangen bij bouwen voor het duurdere segment maar wordt een volgende keer ook ruimte gemaakt voor woningen in het sociale segment, woningen voor starters en senioren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *