Domino’s Pizza en Kentucky Fried Chicken naar Veldhoven?

Het College van B&W is de onderhandelingen gestart met projectontwikkelaar Mastade over de vestiging van bovengenoemde restaurants aan de Heistraat-Zoom.

Projectontwikkelaar neemt daarbij de grond in eigendom over van de gemeente. Maandag 27 januari werden de plannen gepresenteerd voor de buurtbewoners in het Patronaat. Ook diverse raadsleden waren aanwezig. Architect liet enkele tekeningen zien zodat duidelijk werd hoe het toekomstig uitzicht zou worden. Bij de bouw zou met duurzame materialen gewerkt worden. Als

Gemist

SENIOREN VELDHOVEN miste we op de tekeningen toch wel de zonnepanelen op de daken. Ook de parkeerplekken hadden ook de dubbelbestemming parkeren-energieopwekking kunnen krijgen. Echter dat was niet onze belangrijkste zorg. Het toekomstig verkeer wordt afgewikkeld via de rotonde op het eind van de Kruisstraat. Indien beide restaurants even veel publiek trekken als de grote M aan de overkant van de gemeentegrens is de rotonde veel te klein. De rotonde is ook een belangrijke entree voor de wijk Zeelst. Onze zorg is dat Zeelst slecht bereikbaar wordt. Omwonenden noemden ook de late sluitingstijd, 2 uur, voor het afhaaldeel. Zij vreesden nachtelijk overlast.

Een dergelijke presentatie van de plannen is een wettelijke plicht. Een minpunt was dat Mastade niet in een plenaire discussie wilde met de aanwezigen, ook niet na een verzoek daartoe van SENIOREN VELDHOVEN. We zullen te zijner tijd de plannen beoordelen als ze in de raad komen, maar door niet in gesprek te gaan staan ze al met 1-0 achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *