BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN OF TOCH NIET?

Bouwen in de Zilverackers heeft al een lange historie. Begin van de eeuw heeft de gemeente in het gebied tussen de A67 en Oerle de Wet Voorkeursrecht Gemeente gevestigd. Dat betekend dat als een eigenaar grond in het gebied wil verkopen deze grond eerst aan de Gemeente aangeboden moet worden. Komen verkoper en Gemeente een prijs overeen dan wordt de Gemeente eigenaar. Indien de Gemeente geen interesse heeft dan kan verkoper in gesprek gaan met een andere potentiële koper. Gemeente heeft in die periode twee complete boerderijen en diverse losse percelen aangekocht. Volgens de plannen die toen op tafel lagen had men die grond nodig om plan ‘5 dorpen’ en ook de Zilverbaan te realiseren.

Helaas voor de Gemeente kwamen toen de banken- en ook de bouwcrisis. De bouwplannen gingen in de ijskast en de Gemeente bleef met dure grond zitten. De economie is gelukkig in dit geval cyclisch. Er kwam weer behoefte aan bouwen en uit overleg met regiogemeenten en provincie kreeg het toenmalige College voor elkaar dat er in de Zilverakkers 1250 huizen gebouwd mochten worden. Het kerndorp waar nu gebouwd wordt en daaromheen enkele kleine gehuchtjes. Een mooi plan en onze complimenten voor het toenmalige College. De duur aangekochte grond wordt zo toch weer tot waarde gebracht.

Inmiddels zijn we weer een aantal jaren verder. De aantrekkende woningmarkt waar sprake van was toen over het huidige plan onderhandeld werd met provincie is verworden tot een overspannen woningmarkt. De regio schreeuwt om nieuwe woningen. Ook vanuit de provincie noemt gedeputeerde Rennes dat er duizenden huizen gebouwd moeten worden.

Voor de tweede fase Zilverackers (de ring met gehuchtjes) diende een bestemmingsplan vastgesteld te worden. Daar wordt gebouwd op maagdelijke grond. Er staat niets op een individuele boom na. We hebben in ieder geval niet te doen met zienswijzen van buren die huizen in hun uitzicht krijgen of andere reden om tegen te zijn. Als SENIOREN VELDHOVEN hebben we daarom voorgesteld om het plan te wijzigen zodat er 250 woningen extra gebouwd kunnen worden. Kan middels een extra gehuchtje maar ook door de kaveltjes te verkleinen zodat er meer huizen in een dergelijk gehuchtje gebouwd worden. Ons voorstel was concreet; wethouder informeer bij de provincie hoe het plan daar valt voor extra woningen. Krijg je het groen licht dan ga je het gesprek aan. Komt dat groen licht niet voor 1 juli dan gaan we verder met het voorliggende plan.

Helaas de wethouder durfde het niet aan om deze vraag aan de provincie te gaan stellen. Hij werd gesteund door de overige fracties. Ook bij onze collega fracties was de angst voor twee maand uitstel van het plan, tot 1 juli, groter dan de kans op het bouwen van 250 extra woningen. Helaas, het is zo. Wij hebben ons verlies genomen en ons voorstel teruggetrokken

Gerrit Coppens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *