VELDHOVEN IN SLECHT WEER

Financieel bevind Veldhoven zich de komende jaren in slecht weer. Komende begrotingen sluiten negatief. Daarbij is nog geen rekening gehouden met eventuele gevolgen coronavirus. Ook deze kunnen de cijfers nog negatief beïnvloeden. De wethouder heeft in de fracties uitgenodigd om mee te denken over oplossingen. SENIOREN VELDHOVEN doet hier graag aan mee

Oplossingen kunnen we vinden in twee richtingen. We kunnen kijken of er mogelijkheden zijn om meer inkomsten te genereren. We kunnen ook kijken of we minder gaan uitgeven. De mogelijkheden zijn beperkt. Veel dingen zijn wettelijk bepaald. In de wet staat dat leges kostendekkend moeten zijn, maar we mogen er geen winst op maken. Dus bouwleges ongefundeerd verhogen is ook geen optie. Ook aan de uitgavenkant zijn de kansen beperkt. We krijgen door het Rijk verplichte uitgaven zoals de WMO die maar gedeeltelijk vergoed worden. Maar we hebben in het verleden ook gekozen voor de bouw van een nieuw zwembad. Kunnen we ook niet terugdraaien.

Kijkend naar de inkomstenkant dan zijn er twee inkomstenbronnen waar we willen sturen. Er is in Veldhoven een grote woningbehoefte. De prijs van bouwgrond is vergeleken met prijzen in de regio een gemiddelde bedrag. SENIOREN VELDHOVEN stelt voor om de tarieven van de diverse categorieën bouwgrond 5-10% te verhogen. Het is geen structureel geld, want op een gegeven moment ben je uitverkocht. Maar je kunt er een klein gat mee dichten. Bijkomend voordeel van herwaardering van de grondportefeuille is dat  de solvabiliteitspositie (verhouding eigen vermogen / schulden) iets beter wordt.

Tweede punt die we voordragen is verhoging ozb tarieven. We willen wel bij de 25% goedkoopste gemeentes blijven, maar hier zit dan toch nog ruimte. Bewoners van Veldhoven hebben recht op bepaalde voorzieningen en ze willen genieten van hun woonomgeving. We kunnen op onderhoud van straat en plantsoen gaan bezuinigingen. Dat heeft financieel hetzelfde effect, maar dan krijgen we boze gezichten. Daarom kiezen we als SENIOREN VELDHOVEN voor een kleine verhoging van de ozb om het aangenaam wonen gevoel te behouden.

Bij de uitgavenkant kijkt SENIOREN VELDHOVEN  eerst naar de  grote instellingen. Schalm, het Slot, Muziekschool, Bibliotheek en Zwembad. Mooie voorzieningen met ook een regionale uitstraling. Hier gaat een behoorlijk bedrag naar toe zodat de Veldhovenaar er voor een schappelijk bedrag van deze voorzieningen kan genieten. Maar als je een bepaalde voorstelling echt wilt bijwonen dan vind men het geen probleem om elders een veelvoud voor een kaartje te betalen. Gewoon voor het belevingsgevoel.

Door het huidig subsidiesysteem zit Veldhoven, maar ook de regionale bezoeker, eerste rang bij de Veldhovense instellingen. Het voorstel van SENIOREN VELDHOVEN  is om de subsidie aan genoemde instellingen met 75% te verlagen. Dat betekend dat genoemde instellingen om dezelfde inkomsten te generen hun entree en/of contributie met een behoorlijk bedrag dienen te verhogen. De gemeente geeft vervolgens aan elke Veldhovenaar een voucher die men kan inwisselen ten behoeve van muzieklessen, bezoek voorstellingen of wat men zelf wil. De Veldhovenaar wordt dan niet geraakt door de bezuiniging. Mogelijk boren de instellingen hierdoor een nieuw Veldhovens publiek aan. Mensen die nu weinig gebruik maken van de instellingen maar ook een voucher van een paar honderd euro niet willen verslonzen

Daarnaast zijn er diverse kleine instellingen en verenigingen die nu een bijdrage van de Gemeente ontvangen. Destijds terecht toegekend. Maar het lijkt ons goed om daar eens met de stofkam door te gaan. Mogelijk dat onze bijdrage toegevoegd wordt aan het eigen vermogen van de club en dat er niet echt gebruik van gemaakt wordt. Maar het kan ook zijn dat het werk dusdanig belangrijk is voor de Veldhovense gemeenschap dat er een schepje bij mag.

Meer maatwerk in dit soort gevallen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *