Raadsvergadering van 21 april j.l.

Foto: Arek Socha via Pixabay

Met stijgende verbazing heb ik in de raadsvergadering van woensdag 21 april de reactie van een raadslid van het CDA beluisterd n.a.v de ingediende  motie van SENIOREN VELDHOVEN

Hierin werd de vraag aan de orde gesteld of het college het plan niet wilde intrekken. Aanleiding was een recent Rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

De ontluisterende reactie van in dit geval een huisarts in ruste was ronduit stuitend. Zijn betoog kwam er op neer dat ieder mens het recht heeft om zijn leefstijl te kiezen. De gemeente kan weliswaar voorwaarden scheppen voor een gezonde leefstijl maar verder moet iedereen het vooral zelf maar uitzoeken.

Het nota bene door de gemeente toestaan van 2 grote fastfoodvestigingen aan de toegang van Zeelst, kan met recht gezien worden als een groot uithangbord voor promotie van een ongezonde leefstijl en staat haaks op wat men wil volgens de ‘Uitwerkingsnota lokaal gezondheidsbeleid ‘Niet versnipperd, maar verbonden’ van  1 september 2020.

Deze nota krijgt zo de schijn van een dubbele moraal.

Bovendien gaat het volledig voorbij aan wat de ruim 500 mensen als zienswijze hebben ingediend naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan Heistraat-Zoom.

Veldhoven telt 23 zaken voor de snelle ‘gemakshap’. Dat lijkt me voor ons dorp ruim voldoende.

Het tweede argument van dhr. Bolsius dat de gemeente bij weigering van deze vestigingen bakzeil zou halen bij de Raad van State en de rechter, raakt kant noch wal.

De rechter komt helemaal niet aan bod als de raad haar gezond verstand gebruikt en gebruik maakt van haar recht om de bestemming van het terrein aan de Heistraat -Zoom niet te wijzigen van groen in horeca en zo aan haar inwoners laat zien waar men in onze gemeente voor staat en vooral voor gáát!

Franca Manders, Veldhoven

1 reactie op Raadsvergadering van 21 april j.l.

  1. De heer Bolsius had beter moeten weten met zijn medische achtergrond. Zeker nu hij als raadslid volksvertegenwoordiger is. Begrijpelijk dat hij liever deel had uitgemaakt van de coalitie, daar moet de volksgezondheid toch prioriteit hebben.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *