Woningversneller aan de slag in Veldhoven.

In Veldhoven en omgeving hebben we te maken met woningnood. Lange wachttijden voor huur, koopwoningen zijn vaak al verkocht voordat de makelaarsplaat in de tuin staat.

Het aan Veldhoven toegekende bouwquotum was jaarlijks 200 woningen, door de Provincie is dit verhoogd tot 400 woningen. Gemeente heeft extra menskracht aangenomen om de bouw te versnellen. Niet dat de mensen zelf bouwen, maar bestemmingsplannen moet aangepast worden. Bouwtekeningen beoordeeld en meer van dat soort dingen. SENIOREN VELDHOVEN juicht deze bouwversnelling toe. Wij spreken regelmatig mensen die kleiner willen gaan wonen omdat kinderen het huis uit zijn. Echter deze doorstroming komt niet op gang omdat seniorenhuisvesting in de gewenste prijsklasse ontbreekt. Na vragen van ons tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering op 28 januari vertelde de wethouder dat hij binnenkort middels een enquête de behoefte aan doorstroming cijfermatig in kaart gaat brengen.

1 reactie op Woningversneller aan de slag in Veldhoven.

  1. Bovengenoemd thema is inmiddels in de besluitvormende raadsvergadering besproken. Pijnpunt voor onze fractie was de financiering. Pakket aan maatregelen kost 2,5 miljoen. Geld dat we niet hebben. Ons voorstel was om de grondprijs met gemiddeld 5 euro te verhogen. Prijs van bouwgrond is in Veldhoven gemiddeld vergeleken met prijzen in de regiogemeentes. Echter keuze van College is anders en tegenover deze uitgave staan weinig inkomsten tegenover. Desalniettemin we vinden het een goed plan. Er is immers sprake van woningnood. Omdat de financiële onderbouwing hebben we als fractie verdeeld gestemd. Voor gestemd omdat het een plan is, tegen omdat de financiële dekking ontbreekt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *